Úrovne leteckej angličtiny ICAO English a ich platnosť

Letecká angličtina podľa ICAO má svoje časové obmedzenia.

Letecká angličtina ICAO Level 1,2,3

Úroveň jazykovej spôsobilosti 3, 2, alebo 1 nie je vhodná pre použitie a uplatnenie v leteckej prevádzke. Znamená to, že vaše preskúšanie je vyhodnotené ako "NEVYHOVEL" a nie je možný zápis tejto kvalifikácie do vášho preukazu spôsobilosti.

We’re sorry but if your language proficiency is rated at level 3 or below, it means that you have not been successful in passing the test and it will not be possible to have a licence entry.

Letecká angličtina ICAO Level 4

Úspešne ste absolvovali jazykové preskúšanie podľa požiadaviek ICAO. Vaša jazyková spôsobilosť bude zapísaná do preukazu spôsobilosti pilota a bude platná 4 roky. Po uplynutí 4 rokov budete musieť preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovať opäť.

Letecká angličtina ICAO Level 5

Úspešne ste absolvovali jazykové preskúšanie podľa požiadaviek ICAO. Vaše vedomosti a schopnosti sú tzv. "extended". Vaša jazyková spôsobilosť bude zapísaná do preukazu spôsobilosti pilota a bude platná 6 rokov. Po uplynutí 6 rokov budete musieť preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovať opäť.

Letecká angličtina ICAO Level 6

Gratulujeme! Vaša jazyková spôsobilosť podľa ICAO je na úrovni rodného jazyka. Nepotrebujete viac absolvovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Je platné neobmedzene dlhú dobu.

Hodnotenie jazykovej spôsobilosti ICAO English hodnotiteľom, tzv. "raterom" resp. jeho výsledok je konečný. Ak však s výsledkom nesúlasíte, je možné sa voči nemu odvolať.

Príklad platnosti preskúšania leteckej angličtiny ICAO English

ÚROVEŇ PRE ATC
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA ICAO
1 neplatné neplatné neplatné
2 neplatné neplatné neplatné
3 neplatné neplatné neplatné
4 3 roky 4 roky 3 roky
5 6 rokov 6 rokov 5 rokov
6 9 rokov neobmedzene  neobmedzene

Pre viac informácií o platnosti leteckej angličtiny ICAO English, prosím pozrite Časté otázky - Platnosť jazykového preskúšania.