Platnosť leteckej angličtiny IFR a VFR

Letecká angličtina letecká komunikácia je platná natrvalo.

Preskúšanie leteckej angličtiny a komunikácie

Preskúšanie leteckej frazeológie a komunikácie je platné trvalo. Nie je potrebné ho predlžovať a ani obnovovať. Preskúšanie letecká angličtina IFR English (letecká angličtina IFR) pre žiadateľov o prístrojovú kvalifikačnú kategóriu je požadované len pred jej prvým zapísaním do preukazu spôsobilosti. Po úspešnom absolvovaní nie je nutné skúšku letecká angličtina jazykovú spôsobilosť IFR English obnovovať alebo predlžovať.

Podobný postup platí pri preskúšaní VFR komunikácie. Preskúšanie VFR komunikácie (RTF Exam) je vyžadované pred prvým samostatným letom (spravidla vo výcvikoch PPL, LAPL alebo SPL). Absolvovaním preskúšania sa stávate automaticky držiteľom oprávnenia komunikovať v danom jazyku, v ktorom ste preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovali.