Platnosť preskúšania letecká angličtina - ICAO a EASA

Iný kraj, iný mrav.

Iný predpis, iný zápis.

Platnosť preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckej angličtiny sa výrazne líši od typu preskúšania a krajiny, resp. regiónu pre ktorý je jazykové preskúšanie vyžadované.

Prílohou k Certifikátu o preskúšaní jazykovej spôsobilosti je detailne rozpísaná platnosť preskúšania pre jednotlivé odbornosti.