Examinátor leteckej angličtiny - ICAO English

Ako examinátor leteckej angličtiny ICAO English sa stanete súčasťou skúšobného procesu leteckej angličtiny ICAO English.

Budete mať právomoc preskúšavať pilotov a RLP a taktiež aj rozhodovať o úrovni jazykovej spôsobilosti pilotov a leteckého personálu.

Preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English môže vykonávať len kvalifikovaný  examinátor jazykovej spôsobilosti. Naše interné označenie pre odbornosť examinátor jazykovej spôsobilosti je LPE - language proficiency examiner.

Aero Language poskytuje prípravné kurzy pre žiadateľov o oprávnenie examinátor jazykovej spôsobilosti. Výcvik examinátorov je v plnej pôsobnosti nášho testovacieho centra a pozostáva z niekoľkých tematických oblastí.

 Časový rozsah a obsah výcviku examinátor jazykovej spôsobilosti je závislý od Vašich predchádzajúcich skúseností s:

  • jazykovými preskúšaniami 
  • vedením jazykových kurzov
  • letectvom vo všeobecnosti (letecká doprava, letecká škola,...)

Počas výcvikového kurzu na odbornosť examinátor jazykovej spôsobilosti Vás naučíme, ako viesť preskúšanie leteckej angličtiny – ICAO English

Pred získaním samotného oprávnenia examinátor jazykovej spôsobilosti absolvujete pod dohľadom staršieho exmainátora – LPE-S minimálne dve preskúšania jazykovej spôsobilosti (preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English).

Po úspešnom absolvovaní kurzu, keď Vás naučíme všetko potrebné sa stanete držiteľom osvedčenia examinátor jazykovej spôsobilosti.

Získate tak oprávnenie samostatne vykonávať preskúšania jazykovej spôsobilostipreskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.

Ak rozumiete leteckej komunikácií, rozšírime Vaše oprávnenia LPE o možnosť poskytovať preskúšanie RTF a preskúšavať tak leteckú komunikáciu. Budete môcť udeľovať pilotom kvalifikácie, ktoré ich budú oprávňovať používať palubnú vysielačku. 

V prípade, ak ste, alebo ste v minulosti bol držiteľom preukazu spôsobilosti pilota, oprávnenia preskúšavať leteckú komunikáciu dostávate súčasne s oprávneniami examinátora LPE.

Aero Language ponúka možnosť B2B spolupráce, kedy vy, ako nezávislý examinátor jazykovej spôsobilosti si môžete tvoriť svoju vlastnú komunitu a začať tak vlastný biznis.

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti – preskúšanie leteckej angličtiny je administratívne zastrešené našim certifikátom.

My sa teda staráme o administratívne zastrešenie preskúšaní a garanciu celého procesu. Vy sa staráte o svojich klientov.