Aero Language sme preložili do nemčiny

Aero Language už aj po nemecky.

Aero Language spustil prevádzku svojej webstránky v nemeckom jazyku.

"Spustenie našich stránok v nemeckom jazyku bol vopred plánovaný krok, ktorý koreluje s našou dlhodobou stratégiou" hovorí Milan Mazanovský, senior examinátor Austro Control  Chief language proficiency examiner projektu Aero Language.

Aero Language bolo krátko po svojom spustení akceptované leteckým úradom spolkovej republiky Nemecko (LBA). Jazykové certifikáty vystavené Aero Language boli akceptované a na ich základe bola držiteľom preukazu pilota vydaného LBA zapísaná jazyková spôsobilosť. Pre LBA sme zrealizovali preskúšania aj pre úroveň ICAO English Level 6.

Koncom septembra 2019 boli jazykové služby Aero Language rozšírené aj priamo do Nemecka, pričom v súčasnosti poskytujeme preskúšanie pre letecky silné oblasti, ako Frankfurt nad Mohanom, Stuttgart a Mannheim.

V krátkej budúcnosti plánujeme rozšírenie služieb aj v ďalších geografických oblastiach Nemecka.

Okrem Nemecka prinášame  naše služby aj do susedného Rakúska. Blízkosť letiska Viedeň dáva predpoklady pre dopyt po službách jazykového preskúšania ICAO English.

Služby Aero Language sú tak jazykovo bližšie držiteľom preukazov spôsobilosti, ktorých štátom vydania (state of license issue - SOLI) je rakúsky Austro Control, alebo nemecký Luftfahrt-Bundesamt.

Nemecká verzia webu www.language.aero má okrem iného veľký význam aj v oblasti dlhodobej marketingovej stratégie Aero Language.