Letecká škola ProfiPilot Academy

Poskytujeme kompletné služby

letecká škola ProfiPilot Academy, ktorá poskytuje aj letecký výcvik

Letecká škola Bratislava a letecký výcvik

Letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy poskytuje poctivý letecký výcvik a široké spektrum leteckých kurzov.

Podobne, ako v prípade výcviku na riadenie automobilu existuje autoškola, aj v prípade lietania na lietadle je nutný letecký výcvik, ktorý môže poskytnúť výhradne akreditovaná a na tento účel oprávnená letecká škola (Approved Training Organization).

Letecká škola pôsobiaca v  európskom spoločenstve musí spĺňať prísne požiadavky Nariadenia 216/2008 a Časti ORA, podľa ktorého sú letecké školy certifikované.

Absolvujete už letecký výcvik?

Ak momentálne podstupujete letecký výcvik a výber leteckej školy radi Vás pozveme a uvidíme na niektorom z teoretických kurzov, ktoré poskytuje naša partnerská letecká škola. Ponúkame Vám možnosť rozšíriť svoje letecké obzory formou teoretických kurzov a seminárov, ktoré organizuje naša partnerská letecká škola. Časom, keď sa sami rozhodnete, radi Vás privítame aj v kabíne  lietadiel či už ako pilota, alebo ako žiaka vo výcviku - ktorý absolvuje niektorý letecký výcvik.

Letecká škola a jej výber je dôležitý

Možno sa práve rozhodhujete, kde absolvujete letecký výcvik a ktorá letecká škola spĺňa Vaše požiadavky. Či už hľadáte leteckú školu na absolvovanie výcviku súkromný pilot letúnov - PPL(A), alebo na akýkoľvek pokračovací výcvik - napríklad prístrojová kvalifikácia IR(A), v ProfiPilot Vám radi pomôžeme. Rozumieme tomu, čo robíme a robíme to s radosťou.

Letecká škola a jej vhodný výber majú zásadný vplyv na kvalitu Vášho leteckého výcviku a v neposlednej rade aj na Vašu bezpečnosť. Hlavne v prípade výcviku súkromný pilot - PPL(A) sa môžete stretnúť s pomerne širokou ponukou leteckých škôl a rôznych cenových reláciách za samotný letecký výcvik. Jednoduchý argument "lacnejších" leteckých škôl je na prvý pohľad veľmi jednoduchý - veď na konci získate rovnaký preukaz, ako keby ste letecký výcvik PPL(A) absolvovali v renomovanejšej a drahšej leteckej škole.

V čom je rozdiel?

Letecké školy sú rozdelené do niekoľkých kategórií, ktoré sa líšia hlavne rozsahom oprávnenia. V minulosti, kedy existoval predpis JAR-FCL1, existovali letecké školy dvoch typov:

  • registrované zariadenie  (Registered facility - RF) - letecká škola, ktorá môže poskytovať len letecký výcvik súkromný pilot - PPL(A) a kvalifikáciu na nočné lety VFR
  • letecké výcvikové centrum (Flight Training Organization - FTO) - letecká škola, ktorá môhla poskytovať letecký výcvik v plnom spektre až po kabínu dopravného lietadla

Implementáciou Nariadenia 1178/2011 na Slovensku zanikli dňom 8. apríla 2014 všetky letecké školy typu FTO a stratili oprávnenie poskytovať akýkoľvek letecký výcvikLetecké školy typu RF dostali oprávnenie vykonávať, resp. dokončiť letecký výcvik najneskôr do 8. apríla 2015. Po tomto dátume pôvodne nebolo možné pre registrované zariadenia poskytovať akýkoľvek letecký výcvik. Tento termín bol niekoľkokrát posunutý zo strany Dopravného úradu.

V súčasnej dobe musí každá letecká škola spĺňať požiadavky európskeho spoločenstva podľa Časti ORA k Nariadeniu 216/2008. Takáto letecká škola má vydané osvedčenie o schválení na dobu neurčitú.

Kompletný zoznam leteckých škôl na Slovensku môžete nájsť na stránkach Dopravného úradu.

Letecké školy typu DTO (teda malé letecké školy oprávnené poskytovať výcvik súkromný pilot) je možné nájsť na väčšine aeroklubových letísk. Rozdiel oproti profesionálnej škole je hlavne v prístupe. Profesionálna letecká škola poskytuje profesionálny výcvik - teda zo svojej činnosti žije a poskytuje ju na vyššej úrovni. Pre väčšinu aeroklubov je letecká škola pridruženou činnosťou a Váš výcvik je pre členov aeroklubu jednou z možností, ako si zalietať. Z toho dôvodu je letecký výcvik v profesionálnej leteckej škole o niečo drahší.

Keď to v prenesenom význame aplikujeme na inú oblasť, tak by ste si v prípade potreby náročnej operácie preferovali renomovaného odborníka, ktorý operuje každý deň pred medikom, ktorý sa na Vás "učí".

Vložte preto svoj letecký výcvik do rúk profesionálnym pilotom, ktorí Vás na povolanie pilota zodpovedne pripravia.

Pred tým, ako začnete hľadať, odporúčame Vám prečítať si sériu článkov Letecká škola publikované na ProfiPilot.sk: