Letecká angličtina ICAO

Letecká angličtina a jazyková spôsobilosť  podľa medzinárodných požiadaviek ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) požaduje, aby bol letový personál preskúšaný a kvalifikovaný z jazykovej spôsobilosti nasledovne:

Letecká angličtina - ICAO Annex 1, 1.2.9.1

Piloti letúnov, vzducholodí a vrtuľníkov musia preukázať schopnosť hovoriť a rozumieť jazyku používanému v rádio komunikácií.

Letecká angličtina - ICAO Annex 1, 1.2.9.2 (odporúčanie)

Palubní inžinieri piloti balónov a piloti vetroňov by mali disponovať schopnosťou hovoriť a rozumieť jazyku používanému v rádio komunikácií.

Čo znamená Letecká angličtina a jazyková spôsobilosť?

Otázka znie, čo znamená "schopnosť hovoriť a rozumieť jazyku používanému v rádio komunikácií?

Úroveň jazykovej spôsobilosti podľa ICAO je definovaná tzv. "Hodnotiaca stupnica", ktorá je dodatkom k ICAO Annexu 1.

Hodnotiaca stupnica rozlišuje 6 úrovní jazykovej spôsobilosti od úrovne 1 (takmer bez znalostí) až po úroveň 6 (rodný jazyk). Hodnotiaca stupnica definuje schopnosti, ktoré musí žiadateľ počas preskúšania jazykovej spôsobilosti preukázať, aby získal danú úroveň jazykovej spôsobilosti.

ICAO English bez čítania a písania

ICAO požaduje, aby boli žiadatelia schopní rozprávať a porozumieť jazyku v komunikácií.

Znamená to, že preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO Englsih počúvanie a rozprávanie s porozumením. Čítanie textu a písomné cvičenia nie sú súčasťou jazykového preskúšania podľa ICAO.