Letecká angličtina EASA

Jazyková spôsobilosť a letecká angličtina podľa európskych noriem EASA

Letecká angličtina a požiadavky EASA na jazykovú spôsobilosť sú definované v Nariadením 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.055.

Piloti letúnov, vrtuľníkov, a balónov, kde sa vyyžaduje rádiotelefonická komunikácia nesmú vykonávať oprávnenia svojich licencií, kvalifikácií a osvedčení, ak nie su držiteľom osvedčenia o jazykovej spôsobilosti anglického jazyka letecká angličtina, alebo v jazyku, v jazyku použitom pri rádiovej komunikácií počas letu.

EASA implementuje a harmonizuje požiadavky ICAO na Európskej úrovni. 

EASA FCL.055 vyžaduje, pilot - držiteľ pilotného preukazu letúna alebo vrtuľníka bol držiteľom zapísaného preskúšania jazykovej spôsobilosti. EASA v súčasnej dobe však nekonkretizuje, akým spôsobom má preskúšanie jazykovej spôsobilosti prebiehať. Ponecháva voľnú ruku konkrétnemu leteckému úradu, aby stanovil postupy na získanie jazykovej spôsobilosti

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa požiadaviek EASA je preto regulované aj na národnej úrovni - vnútroštátnymi postupmi a predpismi.

Preskúšanie pilotov balónov a klzákov

ICAO odporúča, aby piloti voľných balónov a bezmotorových klzákov absolvovali preskúšanie jazykovej spôsobilosti. EASA však toto odporúčanie neobsiahla vo svojich nariadeniach a oporúčaniach. Pre pilotov bezmotorových klzákov a voľných balónov je preskúšanie jazykovej spôsobilosti výhradne dobrovoľné.

Keďže preskúšanie jazykovej spôsobilosti pre pilotov bezmotorových klzákov a pilotov voľných balónov prebieha na národnej úrovni, niektoré krajiny toto preskúšanie mandatórne vyžadujú. Pre lietanie v daných krajinách na vetroňoch, alebo balónoch je potrebné vykonanie preskúšania jazykovej spôsobilosti.