Kurz Language Proficiency Examiner

Staňte sa ❤️ Jazykový examinátor LPE ❤️ jeden z mála  v Európe...

You as a Language Proficiency Examiner will be allowed to provide ICAO English assessments. ♥ Your LPE Authorization will be accepted by all EASA member states.

 ✅ Online Kurz LPE online ✅ 

Aero Language poskytuje špičkový kvalifikačný kurz jazykový examinátor. Kurz skúšajúceho jazykových znalostí pozostáva z teoretickej výučby a následného praktického výcviku. Po úspešnom absolvovaní kurzu jazykový examinátor budete mať potrebné vedomosti a zručnostii na realizovanie preskúšaní ICAO English.

Kurz LPE je ukončený hodnotením spôsobilosti examinátora. Aero Language sa tiež postará o schvaľovací proces na príslušnom leteckom úrade.

 

Počiatočný kurz Language examiner

Aero Language si vážime cenu vášho času. Súčasne vám však môžeme umožniť realizovať skúšky ICAO English až po tom, ako sa ubezpečíme, že preskúšanie leteckej angličtiny bude vykonané profesionálne a štandardne. Preto Aero Language poskytuje špičkový kurz jazykový examinátor, ktorý pozostáva ako z teoretickej výučby, tak so samoštúdia a praktického tréningu. Teoretická výučba je spravidla poskytovaná online a trvá približne 3 dni. Počas troch dní absolvujete približne 25 hodín teórie zameranej na špecifické vedomosti jazykového examinátora LPE. Kurz tiež zahŕňa tzv. Language examiner on-job-training. Po absolvovaní kurzu LPE, absolvujete hodnotenie spôsobilosti examinátora, tzv. LPE assessment of competence.

Opakovací kurz Language examiner

Pre zachovanie oprávnení language proficiency examiner je potrebné sa minimálne jedenkrát ročne zúčastniť a absolvovať opakovací kurz jazykových examinátorov. Niekedy sa mu hovorí ako recurrent training, alebo annual examiner training.

Školenie sa koná raz ročne a je poskytnuté online formou priamo od Aero Language. Počas opakovacieho kurzu sa zameriavame najmä na novinky v oblasti preskúšania jazykovej spôsobilosti, ako aj na najčastejšie problémy, ktoré sme počas preskúšaní identifikovali.

Language proficiency examiner training