Ročné školenie examinátorov LPE

Najlepší ICAO English examiner kurz v Európe...

Kurz založený výlučne na schopnostiach

Pre zachovanie oprávnení language proficiency examiner je potrebné sa minimálne jedenkrát ročne zúčastniť a absolvovať opakovací kurz jazykových examinátorov. Niekedy sa mu hovorí ako recurrent training, alebo annual examiner training.

Školenie sa koná raz ročne a je poskytnuté online formou priamo od Aero Language. Počas opakovacieho kurzu sa zameriavame najmä na novinky v oblasti preskúšania jazykovej spôsobilosti, ako aj na najčastejšie problémy, ktoré sme počas preskúšaní identifikovali.

Ročne relizujeme stovky skúšok ICAO English. Na základe toho vám môžeme poskytnúť podrobnú spätnú väzbu o aktuálnych trendoch, aktuálnych národných požiadavkách a najkomplexnejšej podpore v Európe.