Jazykové preskúšanie pre iné letecké profesie

Aero Language ponúka preskúšame z ICAO English aj pre handlingových agentov, mechanikov, technikov a ďalších ľudí zainteresovaných do leteckej prevádzky.

Handlingový agent, technik, letecký dispečer

Aero Language ponúka jazykové služby aj pre pracovníkov z neletovej oblasti letectva, ako handlingový agent, letecký dispečer, alebo letecký mechanik:

Preskúšanie leteckej angličtiny zatiaľ nie je medzinárodnými predpismi vyžadovaný pre iné profesie, ako pilot, alebo riadiaci letovej prevádzky - air traffic controller. Napriek tomu však mnohé letecké spoločnosti vyžadujú preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English najmä od pracovníkov prichádzajúcich do priamej komunikácie s palubným personálom - napr. handlingoví agenti.

Aero Language má na preskúšanie angličtiny pre iné letecké odbornosti spracované vlastné postupy. Znamená to, že handlingoví agenti, mechanici, alebo iný letecký personál absolvuje preskúšanie angličtiny, ktoré je obsahom prispôsobené ich každodenným pracovným povinnostiam. 

Jazykové preskúšanie leteckej angličtiny pre iný letecký personál garantuje dostatočnú vedomosť a znalosť leteckej angličtiny. V dnešnej dobe je, keď je znalosť anglického jazyka  v letectve nevyhnutnosťou je možné garantovať odbornú úroveň leteckej angličtiny len objektívnym preskúšaním.