Letecká angličtina - ICAO Level 6

Letecká angličtina na úrovni Level 6 je Expert level

Ste jazykový expert

Piloti, ktorí preukázali svoju jazykovú spôsobilosť na úrovni 6 - expert, nie su povinní obnovovať svoje preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Ich jazyková spôsobilosť je platná doživotne.

Čo znamená byť jazykový expert?

Jazyková spôsobilosť anglického jazyka na úrovni 6 je označovaná ICAO ako "Expert". Level 6 je tiež označovaný ako úroveň materinského jazyka.

Nie je to však úplne pravda. Kvoli prísnemu hodnoteniu a používaniu napríklad nesprávnej výslovnosti nemusí človek, ktorý používa anglický jazyk ako rodný jazyk dosať úroveň jazykovej spôsobilosti 6.

Predpokladom pre LEVEL 6 je okrem širokej slovenej zásoby aj ďalšie množstvo aspektov vrátane správnej gramatiky a výslovnosti. Stovky ani tisíce nalietaných hodín nezaručujú, že bude pilotovi udelená úroveň 6, avšak je to jeden z mnohých predpokladov.

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti je založené na hodnotení nasledovných oblastí:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovná zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakcia

Výslovnosť - Level 6

Vaša výslovnosť je takmer dokonalá. Existujú len nepatrné rozdiely medzi vašou výslovnosťou a výslovnosťou ľudí, pre ktorých je angličtina materským jazykom.

Vetné štruktúry - Level 6

Perfektné ovládanie základnej, ale aj pokročilej gramatiky.

Nielen základná gramatika, ale aj najkomplexnejšie vety sú takmer bezchybné, keď ich používate vo vetách. A používate ich pomerne často.

Plynulosť rozprávania - Level 6

Plynulosť vašej reči je prirodzená. A pôsobí prirodzene.

Kedykoľvek rozprávate po anglicky, váš prejav je ucelený a plynulý. Používate vhodnú farbu hlasu, robíte prestávky medzi vetami a slovami, prípadne kladiete tón a dôraz na konkrétne časti slov a viet.

Váš prejav je prirodzený.

Slovná zásoba - Level 6

Dokážete rozprávať takmer o akejkoľvek téme, či je pre vás známa, alebo neznáma.

Používate idiomy v každodennom slovnom prejave. Okrem toho, že viete, čo znamená význam slova, alebo idiomu, viete používať synonýma podľa toho, ako sa hodia do kontextu.

Porozumenie - Level 6

Rozumiete všetkému. Nie len z kontextu.

Ak rozumiete anglickým textom v piesňach, rozprávkach, ale aj iných hovorených anglických textoch, je to dobrou predispozíciou pre úroveň 6.

Interakcia - Level 6

Vaša interakcia v každej situácií je prirodzená a jednoduchá. Bežne používate verbálne, ale aj neverbálne vyjadrovanie.