Letecká angličtina - ICAO Level 5

Letecká angličtina na úroveň 5 je Niečo medzi...

Letecká angličtina - level 5

Väčšina uchádzačov, ktorých materinským jazykom nie je angličtina nie su spôsobilí na získanie LEVEL 6. Avšak majú jazykové znalosti a schopnosti vyššie ako LEVEL 4. Práve týmto žiadateľom je najčastejšie udeľovaný LEVEL 5.

Rozšírená úroveň jazykovej spôsobilosti (ICAO Level 5) je akýmsi medzistupňom expertmi jazykovej spôsobilosti (Level 6) a základnými prevádzkovými schopnosťami jazykovej spôsobilosti (ICAO Level 4).

Platnosť preskúšania na úrovni ICAO Level 5 je 6 rokov.

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti je založené na hodnotení nasledovných oblastí:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovná zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakcia

Výslovnosť - Level 5

Vaša výslovnosť je bez premýšľania a viac-menej správna.

Rodený anglicky hovoriaci človek zistí, že angličtina nie je váš materinský jazyk. Vaša angličtina je však bez významných chýb.
Jednoducho povedané - vaša angličtina je v poriadku, avšak s vašim materinským akcentom.

Vetná skladba - Level 5

Tvorba zložitejších vetných skladieb vám nie vždy ide, ale aspoň sa o to pokúšate. Vaše základné gramatické schopnosti sú veľmi dobré a bez pochybností. Pokúšate sa vytvoriť ešte zložitejšie vety, ale nemusia byť vždy správne.

Plynulosť rozprávania - Level 5

Rozprávate plynule a zmysluplne. Netrvá dlho, kým nájdete zmysluplnú odpoveď na otázku. Reagujete plynule a obsahovo k veci. Nerobíte dlhé prestávky a vaša reč je plynulá.

Slovná zásoba - Level 5

Veci viete pomenovať správnym slovom. Niekedy aj viacerými. Rozsah vašej slovnej zásoby je v porovnaní s letovými skúsenosťami  naozaj dobrý. Ťažko sa vám hovorí o neznámych oblastiach, alebo iných vedných odboroch mimo letectva. Niekedy dokonca používate aj idiomy a slová typické pre slang anglického jazyka.

Porozumenie - Level 5

Je pomerne ľahké pochopiť veci, keď viete, čo môžete očakávať. Rozumiete viac než len očakávaniam a očakávaným veciam. Nemáte tiež problémy s porozumením menej predvídateľných situáciách. Rozumiete rozhlasovému vysielaniu v anglickom jazyku.

Interakcia - Level 5

Pri interakcií v rozhovore zvládnete trochu viac, než len magickú frázu "say again". Nebojíte sa  aktívne pýtať a objasňovať, ak niečomu nerozumiete. Aktívne sa snažíte nezrovnalosti objasniť a komunikovať. Objasňovaním viete iniciovať a viesť zmysluplný dialóg.