Letecká angličtina - ICAO Level 4

Minimálna - Prevádzková úroveň

Letecká angličtina, Level 4

Level 4 je základná úroveň jazykovej spôsobilosti v letectve, ktorá vám umožňuje lietať vo všetkých krajinách sveta.
V súčasnej dobe neexistuje žiadny typ vzdušného priestoru, prevádzky alebo lietadla, ktoré by vyžadovali vyššiu úroveň. Podmienky však môže sprísniť prevádzkovateľ, alebo Váš zamestnávateľ.

Prevádzková úroveň (ICAO Level 4) je vyžadovaná leteckými predpismi, aby pilot môhol lietať na lietadlách v rámci medzinárodnej prevádzky a používať pri tom anglický jazyk v leteckej komunikácií.

LEVEL 4 je akýmsi oprávnením používať anglický jazyk v letectve a komunikovať medzinárodne.

 Preskúšanie jazykovej spôsobilosti je založené na hodnotení nasledovných oblastí:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovná zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakcia

Výslovnosť - Level 4

Neočakávame od vás úroveň experta. Výslovnosťou jednoducho spoznáme, že anglický jazyk nie je váš rodný jazyk. Najčastejšie chyby sú vo výslovnosti "th". Teda think vyslovujete ako "sink" a podobne. Z kontextu rozprávania je však jednoducho zrozumiteľný obsah viet.

Vetná skladba - Level 4

Zo štruktúr viet, ktoré používate je jasný obsah a časový priebeh. Váš syntax nie je úplny a správny, ale je pre vás jednoduché rozoznať rozdieľ medzi minulým a prítomným časom, viete ako sa tvorí množné číslo a rôzne predložky. Poznáte rozdiel medzi "an" a "a". Ak príde ku komplexnejším debatám, spravidla prenecháte debatu iným, alebo sa vyhýbate zloženiu komplexnejšich viet.

Plynulosť rozprávania - Level 4

Netrvá vám dlho, aby ste našli správne slová pre opis situácie, alebo odpoveď na otázku. Možno vám to trvá v niektorých prípadocho niečo dlhšie, ale to je v poriadku.

Slovná zásoba - Level 4

Letecká slovná zásoba sa rozširuje spoločne s tým, ako pribúdajú Vaše letecke skúsenosti. Pre nás je dôležité, aby vaša slovná zásoba bola primeraná vašim leteckým skúsenostiam. Taktiež je doležité, aby ste so svojou slovnou zásobou boli schopný komunikovať s ostatnými pilotmi, alebo riadením letovej prevádzky. O rôznych iných témach dokážete rozprávať vlastnými slovami a aspoň základným opisom situácie, alebo témy vo forme parafrázovania.

Porozumenie - Level 4

Očakávame od vás trochu viac, ako len leteckú frazeológiu a jej používanie. Pre získanie LEVEL 4 je potrebné, aby ste použili jednoduchý jazyk mimo leteckej frazeológie na porozumenie situáciám. Je možné, že nebudete rozumieť ihneď. Avšak po zopakovaní frázy, alebo textu porozumiete obsahu, alebo aspoň kontextu. Nebojte sa použiť "say again".

Interakcia - Level 4

Nebojíte sa rozprávať. Ak nerozumiete, nezostanete ticho, ale sa spýtate, alebo použijete čarovnú leteckú frázu "say again".