Hodnotenie jazykového preskúšania

Jazykové preskúšanie sa snažíme hodnotiť v čo najkratšom čase.

Ak sa dá, tak v reálnom čase - okamžite.

Každé preskúšanie jazykovej spôsobilosti podľa ICAO, alebo podľa EASA (IR Angličtina) musí byť vyhodnotené.

Hodnotenie jazykového preskúšania prebieha v závislosti od toho, o akú skúšku sa jedná. Existuje niekoľko spôsobov, akým preskúšanie jazykovej spôsobilosti prebieha.

V niektorých prípadoch môže byť hodnotenie urobené v reálnom čase - t.j. počas trvania jazykovej skúšky. V iných prípadoch (najmä ak je preskúšanie realizované dištančne), môže hodnotenie trvať niekoľko hodín, prípadne dní.