Letecká angličtina EASA a IFR angličtina

Preskúšanie letecká angličtina IFR letecká angličtina VFR je požadované európskymi predpismi.

Hodnotenie skúšky letecká angličtina IFR a VFR

Letecká angličtina je podľa požiadaviek EASA preskúšanie leteckej frazeológie a používanie leteckej komunikácie v reálnej prevádzke. V závislosti od toho, v akom jazyku EASA letecká angličtina, alebo EASA letecká slovenčina a v akej prevádzke EASA IFR angličtina, alebo EASA VFR angličtina bolo preskúšanie leteckej angličtiny vykonané, na takú úroveň bude vydaný finálny certifikát.

Hodnotenie skúšky je vykonávané jedinou osobou. Aero Language využíva služby examinátora jazykovej spôsobilosti. Ten počas preskúšania priamo hodnotí jednotlivé časti - sekcie jazykovej skúšky.

Hodnotenie skúšky letecká angličtina EASA, najmä však EASA IFR angličtina prebieha v reálnom čase. Každá z oblastí skúšky EASA IFR English je hodnotená buď vyhovel, alebo nevyhovel. Na úspešné absolvovanie skúšky EASA letecká angličtina je potrebné, aby ste vyhoveli vo všetkých častiach skúšky.

Preskúšanie leteckej IFR angličtiny vykonáva Aero Language samostatne z titulu svojho poverenia - SVK.LAB.04. Preskúšanie leteckej VFR angličtiny preskúšanie leteckej komunikácie realizujeme v spolupráci s partnerskými leteckými školami. V rámci ProfiPilot Group prevádzkujeme leteckú školu ProfiPilot Academy. Práve letecká škola ProfiPilot Academy poskytuje preskúšanie leteckej komunikácie ako súčasť leteckého výcviku, ktorý poskytuje žiadateľom. Najmä letecký výcvik pre odbornosť súkromný pilot obsahuje časti týkajúce sa preskúšania leteckej komunikácie, ktoré letecká škola ProfiPilot Academy poskytuje pre Aero Language.

Oblasti záujmu (vyhovel/nevyhovel) examinátora jazykovej spôsobilosti sú najmä:

Oblasti, ktoré sú súčasťou preskúšania RTF (letecká angličtina IFR English ):

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie
 • povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet
 • odletové postupy
 • núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko
 • postupy pre vyčkávanie
 • postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu
 • povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko
 • zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky