Načo mi je Osvedčenie rádiofonistu?

Osvedčenie rádiofonistu je národná požiadavka Slovenskej republiky na to, aby ste vy ako pilot lietadla mohli obsluhovať palubné rádiostaniceOsvedčenie rádiofonistu je na Slovensku nutnosť. Nenahrádza ale preskúšanie leteckej frazeológie a ani preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.

NÁŠ TIP: Ak sa chystáte lietať v zahraničí, alebo na lietadle, ktoré je registrované v zahraničí, skontrolujte si národné podmienky daného štátu. Teda, aké má konkrétny štát registrácie lietadla podmienky na to, aby ste môhli obsluhovať rádio zariadenia na palube lietadla.

Legislatívny základ pre osvedčenie rádiofonistu je v tzv. Telekomunikačnom zákone, ktorý hovorí o tom, že ktokoľvek obsluhuje rádio zariadenia, musí byť držiteľom príslušného oprávnenia, ktoré mu vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (bývalý Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky).

Osvedčenie rádiofonistu Vás teda neoprávňuje na vykonávanie rádiotelefonických postupov.

Pre obsluhu palubných rádio staníc na palube lietadiel zaregistrovaných v slovenskom registri lietadiel (s registrovou značkou „OM“) je potrebné, aby ste boli držiteľom Osvedčenia rádiofonistu.

S rezervou je možné povedať, že Osvedčenie rádiofonistu je požadované, aby ste mohli na lietadle registrovanom na Slovensku zapnúť a používať rádiostanicu.

Avšak na to, aby ste mohli zo stanice vysielať ako pilot lietadla – člen posádky a držiteľ preukazu pilota EASA, potrebujete príslušné preskúšania leteckej komunikácie podľa pravidiel IFR alebo VFR.

Osvedčenie rádiofonistu je možné považovať za akýsi legislatívny prežitok z čias, kedy táto oblasť nebola regulovaná európskou legislatívou.

Je teda potrebné mať na pamäti skutočnosť, že na Slovensku potrebujete okrem platného preskúšania leteckej komunikácie byť aj držiteľom Osvedčenia rádiofonistu, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a poštových služieb ako samostatný dokument.

ProfiPilot TSP nie je oprávnený poskytovať preskúšanie za účelom získania Osvedčenia rádiofonistu. Toto preskúšanie vykonáva výhradne len Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v Bratislave.

 Požiadavka na vlastnenie Osvedčenia rádiofonistu je iná v každom členskom štáte. Ak napríklad lietate na lietadlách zapísaných v leteckom registri Českej republiky (registrový znak „OK“), potrebujete na obsluhu palubných rádio zariadení preukaz vydaný Českým telekomunikačným úradom

Tento je za správny poplatok vydaný na základe validácie Osvedčenia rádiofonistu zo Slovenska.

V mnohých členských štátoch EASA táto požiadavka vôbec neexistuje, alebo ju nahrádza preskúšanie leteckej komunikácie podľa FCL.055.