Aký je doklad o preskúšaní ICAO English?

Po úspešnom absolvovaní preskúšania leteckej angličtiny - ICAO English, alebo akéhokoľvek iného preskúšania - napr. preskúšanie leteckej frazeológie je vystavený Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti.

Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti je oficiálny úradný dokument, ktorý potvrdzuje nadobudnutie Vašej jazykovej spôsobilosti. Zároveň sa môžete týmto certifikátom preukazovať u leteckých spoločností, prevádzkovateľov a úradov. Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti vydaný Aero Language má medzinárodnú platnosť.

Certifikát o preskúšaní jazykovej spôsobilosti okrem Vášho mena obsahuje taktiež aj typ preskúšania - napr. ICAO English, príslušnú úroveň (LEVEL) jazykovej spôsobilosti a aj prípadnú platnosť tejto jazykovej spôsobilosti.

Na základe nami vydaného Certifikátu o jazykovej spôsobilosti Vám následne môže príslušný letecký úrad zapísať jazykovú kvalifikáciu napríklad do preukazu spôsobilosti pilota.

Jazyková spôsobilosť - letecká angličtina ICAO, ale aj preskúšanie leteckej frazeológie IFR a preskúšanie leteckej komunikácie VFR sa zapisuje do preukazu spôsobilosti.

Preukaz spôsobilosti pilota je tak ďalším dokladom, ktorý preukazuje vašu jazykovú spôsobilosť.