ICAO English - vlastný biznis

Je na vás, či chcete mať vlastnú firemnú značku, alebo využívať branding, ktorý poskytuje pre leteckú angličtinu Aero Language. Princíp zostáva rovnaký - my Vás zastrešíme administratívne a vy poskytujete preskúšanie jazykovej spôsobilosti a letecké jazykové kurzy.

V prípade, ak poznáte skupinu ľudí z letectva, váš kamarát má na starosti leteckú spoločnosť, alebo akúkoľvek inú orgnaizáciu, kde je potrebné preskúšanie jazykovej spôsobilosti, máme niečo aj pre Vás...

Táto forma spolupráce je vhodná najmä pre:

  • jazykových lektorov
  • učiteľov angličtiny
  • študentov anglického jazyka
  • mladších, ale aj starších (nie len profesionálnych) pilotov
  • letušky a aj letušky na materskej dovolenke

Externá forma spolupráce s Aero Language Vám poskytuje časovú flexibilitu a taktiež v určitých prípadoch aj prácu z domu.

Aero Language prináša možnosť vytvorenia vlastného biznisu a vlastnej virtuálnej spoločnosti pre kohokoľvek, kto má záujem a spĺňa predpoklady pre profesiu examinátor jazykovej spôsobilosti, alebo lektor jazykovej spôsobilosti.

Naše postupy umožňujú Vaše jednoduché začlenenie do teamu Aero Language. Po tom, ako si Vás vycvičíme sa stávate examinátor jazykovej spôsobilosti, alebo lektor jazykovej spôsobilosti.

 Zo strany Aero Language dostanete k dispozícií všetky administratívne postupy, príručky a osvedčenia, ktoré sú potrebné na vykonávanie jazykových preskúšaní, preskúšanie leteckej frazeológie a jazykovej prípravy – kurzy jazykovej spôsobilosti.

 Spolupráca prebieha viacerými možnými spôsobmi. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, sami si vyberte spôsob spolupráce.

ICAO English Franchising

Aero Language - ICAO EnglishAero Language Vám posktne svoje administratívne zastrešenie celého procesu pre letecké jazykové kurzy a preskúšania jazykovej spôsobilosti. Okrem toho dostanete k dispozícií aj našu značku a meno pod ktorou budete môcť poskytovať letecké jazykové služby - Aero Language. Postaráme sa aj o marketing, vizitky a ďalšie náležitosti týkajúce sa brandingu. Veciam marketingu, budovaniu našej značky a mena venujeme patričnú pozornosť. V rámci vašich služieb budete mať možnosť poskytovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti priamo pod hlavičkou ProfiPilot a značkou Aero Language.

Vlastná značka ICAO English

Môžete si vytvoriť vlastnú firemnú značku, alebo naše služby zakomponovať do už poskytovaných služieb vašej firmy.

Pod Vašou vlastnou firemnou značkou a vlastným logom môžete poskytovať služby v oblasti preskúšania jazykovej spôsobilosti – preskúšanie leteckej angličtiny. My sa postaráme o všetky potrebné administratívne postupy. Na Vás bude komunikácia s vašimi zákazníkmi. Budete sa sami o spokojnosť a potreby Vášho klienta.

 Kontaktujte nás, podmienky spolupráce a bližšie informácie Vám radi poskytneme individuálne.