Letecký examinátor

Rozšírime  vám oprávnenia examinátora

Leteckí examinátori sú osvedčovaní podľa Nariadenia 1178/2011. Každý letecký examinátor je držiteľom svojho vlastného osvedčenia, ktoré mu vydal príslušný letecký úrad.

Aero Language sme zašli ešte trochu ďalej a spojili sme preskúšanie jazykovej spôsobilosti a praktické preskúšanie, ktoré poskytuje letecký examinátor.

Princíp je opäť jednoduchý - v prípade, ak ste letecký examinátor, v rámci Aero Language poskytujeme výcvik, ktorý rozšíri vaše oprávnenia examinátora. Počas praktického preskúšania budete schopný poskytnúť žiadateľovi o preskúšanie komplexnú službu.

Ak napríklad vášmu kandidátovi končí v dohľadnom čase platnosť ICAO English, budete mu môcť túto kvalifikáciu predĺžiť pred, alebo po praktickom preskúšaní.

Ak ste držiteľom oprávnení examinátor prístrojovej kvalifikácie - IRE(A), budete pred samotnou praktickou skúškou na získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) (skill test IFR) poskytnúť žiadateľovi preskúšanie leteckej frazeológie IFR - IFR Angličtina. Toto preskúšanie poskytujeme ako jediní v Slovenskej republike a je podmienkou pre získanie - zapísanie prístrojovej kvalifikácie do preukazu spôsobilosti.

Preskúšanie leteckej IFR angličtiny, alebo preskúšanie ICAO English tak môže prebehnúť tzv. ad-hoc priamo v priestoroch, kde realizujete praktické preskúšanie. Preskúšanie, ktoré urobíte má medzinárodnú platnosť.

Bez starostí, bez nutnosti plánovať - kedykoľvek to bude Váš žiadateľ o praktickú skúšku potrebovať.

Bližšie detaily B2B spolupráce sú dohadované individuálne.