Letecký úrad

Spolupráca pre letecké úrady prináša zjednodušenie vlastných postupov a šetrenie štátnych zdrojov. Garantujeme vám zníženie nákladov a spokojných klientov.

Niektoré letecké úrady aj v rámci európskeho prostredia EASA kompletne outsourcujú leteckú angličtinu od súkromných organizácií. 

Pilotný preukaz vydaný takýmto leteckým úradom má regulované zapisovanie kvalifikácie ICAO English a ďalších jazykových spôsobilostí.

Wet leasing ICAO English

Letecká angličtina a preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO English hodnotenie jazykovej spôsobilosti pilotov je vykonávané externou jazykovou organizáciou, ktorá je kontrahovaná a dozorovaná priamo daným leteckým úradom.

Pre dozorujúci letecký úrad predstavuje takéto riešenie šetrenie personálnych zdrojov. Inšpektori leteckého úradu tak môžu vykonávať dohľad nad danou organizáciou a nemusia vykonávať priamo preskúšanie leteckej angličtiny.

Ďalšou nespornou výhodou je absolútna nezávislosť celého procesu preskúšania leteckej angličtiny. Letecký úrad do tohto procesu vstupuje len ako dozorujúci orgán a autorita, ktorý zapisuje kvalifikáciu ICAO English do leteckého preukazu pilota.

Dry leasing ICAO English 

Ďalším príkladom spolupráce je to, že Vám v rámci postupov Aero Language vycvičíme pracovníka, ktorý bude v našom mene oprávnený vykonávať preskúšanie leteckej angličtiny v pod hlavičkou leteckého úradu. Týmto človekom môže byť inšpektor leteckého úradu, úradník, alebo akákoľvek iná poverená osoba, ktorú Vám na tento účel pripravíme.

Samotné preskúšanie leteckej angličtiny teda prebehne priamo v priestoroch leteckého úradu pod dohľadom inšpektora leteckého úradu. Celý proces hodnotenia však bude vykonávaný mimo leteckého úradu nezávislou osobou.

Objektívne, rýchlo a efektívne.

Hodnotenie nahrávky z preskúšania leteckej angličtiny - jazykovej spôsobilosti pilota bude vykonané našim nezávislým pracovníkom - hodnotiteľom jazykovej spôsobilosti (LPR). Celý proces tak prebehne podľa administratívnych postupov nastavených v Aero Language nezávisle od postupov na leteckom úrade.

 Vďaka transparentým procesom, ktoré má Aero Language interne nastavené vieme zabezpečiť kontinuálne sledovanie platnosti, ako aj preskúšania leteckej angličtiny pre všetkých pilotov, ktoré Váš letecký úrad zastrešuje svojím dohľadom.

Konkrétne detaily sú dohadované individuálne podľa potrieb konkrétneho leteckého úradu. Ozvite sa nám a radi sa s Vami stretneme.