Preukaz rádiofonistu - prežitok dôb dávno minulých?

Často dostávame otázku, načo slúži preukaz rádiofonistu, ktorý vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. V tomto článku dáme odpoveď a zároveň pridávame tento príspevok do sekcie Často kladené otázky.

Predtým, ako začneme, máme pre Vás jeden tip. 

Ak sa chystáte lietať v zahraničí, alebo na lietadle, ktoré je registrované v zahraničí, skontrolujte si národné podmienky daného štátu. Teda, aké má konkrétny štát registrácie lietadla podmienky na to, aby ste môhli obsluhovať rádio zariadenia na palube lietadla.

Osvedčenie rádiofonistu je národná požiadavka Slovenskej republiky na to, aby ste vy ako pilot lietadla mohli obsluhovať palubné rádiostaniceOsvedčenie rádiofonistu je na Slovensku nutnosť. Nenahrádza ale preskúšanie leteckej frazeológie a ani preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.

Legislatívny základ pre osvedčenie rádiofonistu je v tzv. Telekomunikačnom zákone, ktorý hovorí o tom, že ktokoľvek obsluhuje rádio zariadenia, musí byť držiteľom príslušného oprávnenia, ktoré mu vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (bývalý Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky).

Osvedčenie rádiofonistu Vás teda neoprávňuje na vykonávanie rádiotelefonických postupov.

Pre obsluhu palubných rádio staníc na palube lietadiel zaregistrovaných v slovenskom registri lietadiel (s registrovou značkou „OM“) je potrebné, aby ste boli držiteľom Osvedčenia rádiofonistu.

Osvedčenie rádiofonistu je možné považovať za akýsi legislatívny prežitok z čias, kedy táto oblasť nebola regulovaná európskou legislatívou. Osobne mám doma asi 2 alebo 3 preukazy rádiofonistu ešte z plachtárskych čias.

V minulosti bola skúška rádiofonistu relatívne jednoduchá. Každý vedel, čo ho čaká. Bolo treba sa naučiť zemepis, nejaké základné elektrické schémy a čítať dokumentáciu. S tým, ako ďaleko sú dnes požiadavky na licencovanie letových posádok prakticky stráca skúška rádiofonistu pre pilotov a letecký personál zmysel. Výmena batérie, alebo oprava plošného spoja v lietadle je zákrok vyžadujúci certifikovaného mechanika podľa Časti 66.

Zemepis, alebo komunikácia je vyžadovaná inými skúškami v gescií národných leteckých úradov, alebo examinátorov.

S rezervou je možné povedať, že Osvedčenie rádiofonistu je požadované, aby ste mohli na lietadle registrovanom na Slovensku zapnúť a používať rádiostanicu. Subjektívne hodnotíme, že osvedčenie rádiofonistu je rovnako zbytočné, ako zbytočný je názov úradu, ktorý ho vydáva.

Na to, aby ste mohli zo stanice vysielať ako pilot lietadla – člen posádky a držiteľ preukazu pilota EASA, potrebujete príslušné preskúšania leteckej komunikácie podľa pravidiel IFR alebo VFR.

Je teda potrebné mať na pamäti skutočnosť, že na Slovensku potrebujete okrem platného preskúšania leteckej komunikácie byť aj držiteľom Osvedčenia rádiofonistu, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a poštových služieb ako samostatný dokument.

Aero Language nie je oprávnené poskytovať preskúšanie za účelom získania Osvedčenia rádiofonistu. Toto preskúšanie vykonáva výhradne len Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v Bratislave.

 Požiadavka na vlastnenie Osvedčenia rádiofonistu je iná v každom členskom štáte. Ak napríklad lietate na lietadlách zapísaných v leteckom registri Českej republiky (registrový znak „OK“), potrebujete na obsluhu palubných rádio zariadení preukaz vydaný Českým telekomunikačným úradom

Tento je za správny poplatok vydaný na základe validácie Osvedčenia rádiofonistu zo Slovenska.

V mnohých členských štátoch EASA táto požiadavka vôbec neexistuje, alebo ju nahrádza preskúšanie leteckej komunikácie podľa FCL.055.