Proces

Hodnotenie EASA IR English je jednoduché - buď prospel ✅ alebo neprospel.

Na Zemi

Obsah skúšky IR Angličtina na Zemi je jednoduchý - budeme simulovať predletovú prípravu na IFR let.

Počas letu

Obsah skúšky IR Angličtina je jednoduchý - budeme simulovať reálny IFR let.

Platnosť

IR English je platný ✅ tak dlho, ako je platný instrument rating

Vzorový test

The IR English  test is provided by  Aero Language  as a separate pass/fail test.

IR English ✅ testing online

Instrument rating holders   must complete a specific language proficiency assessment in accordance with Article FCL.055 letter d). The IR English exam  provided by  Aero Language is a stand-alone exam with a pass/fail result. Some EASA Member States, such as France, require an  IR English test for each language proficiency test .

Holders of an instrument rating must demonstrate the ability to use the English language at the appropriate level of proficiency, according to Appendix 2 to Part FCL.

The purpose of the IR English language proficiency test is to assess the pilot's ability to use standard aviation and IFR phraseology  during pre-flight training, but also during flight.

IR English

 • in-flight: communication during all phases of flight, including emergencies.
 • On Earth: understand all the necessary information:
  • read and understand technical documents written in English;
  • flight planning, interpreting weather reports, understanding NOTAM, flight plan, etc.;
  • use of flight maps for departure, arrival, route maps and other documents.
 • IFR communication: be able to communicate with other crew members in English during all phases of flight, including pre-flight preparation.

IR English Hodnotenie

Jazyková spôsobilosť je vyhodnocovaná examinátorom počas preskúšania IR Engllish v reálnom čase. Výsledok sa dozviete okamžite po preskúšaní Angličtiny.

IR English Obsah

Obsah preskúšania IR English je veľmi podobný každodenným pracovným povinnostiam dopravného pilota, alebo pilota s prístrojovou kvalifikáciou lietajúceho podľa pravidiel pre lety IFR.

IR Angličtina na zemi ⬇️⬇️⬇️

Potrebujeme sa uistiť, že ste schopní čítať a porozumieť leteckému textu dôležitému pre vykonanie IFR letu. V súlade s AMC3 FCL.055(a)(2), náš jazykový examinátor bude hodnotiť nasledovné schopnosti:

 • vašu schopnosť čítať a porozumieť technikckým dokumentom a manuálom v anglickom jazyku. Pre tento účel môže byť použitá Prevádzková príručka, alebo jednoducho Jeppesen manual;
 • plánovanie letu, informácie a vyhodnocovanie počasia, NOTAM, letový plán, atď;
 • použitie leteckých máp, odletových a príletových mapiek a ďalších dokumentov v Angličtine.

IFR Let

IR Angličtina počas letu ⬇️⬇️⬇️

Preskúšanie jazykovej spôsobilosti IR English simuluje reálny let podľa pravidiel IFR. Jazykový examinátor bude preto hodnotiť vaše schopnosti komunikovať a používať štandardnú IFR frazeológiu počas jednotlivých fáz letu vrátane núdzových situácií.

Môžete očakávať štandardnú IFR komunikáciu - presne takú istú, na akú ste zvyknutí z vášho leteckého výcviku instrument rating:

 • počúvanie a porozumenie správy ATIS, príprava letu
 • počiatočný kontakt s RLP a letové povolenie, povolenie rolovania
 • núdzové postupy počas rolovania
 • povolenie na vzlet, odletové postupy, núdzové postupy
 • odklon na náhradné letisko, postupy pre vyčkávanie, postupy pre prílet
 • opakovanie okruhu, povolenie na pristátie a uvoľnenie dráhy
 • povolenie na rolovanie na stojisko, zabránenie neoprávnenému vniknutiu na VPD
 • vypnutie pohonnej jednotky

IR English - Platnosť

IR English - platnosť angličtiny

IR English alebo IFR Angličtina podľa EASA FCL.055(d) má doživotnú platnosť. Vo väčšine krajín nie je potrebné IFR Angličtinu predlžovať. Výnimkou je len prípad, ak by ste si letecký preukaz preniesli do Francúzska.

Preskúšanie IR English je požadované jedenkrát v živote - pred získaním niektorej z nasledujúcich kvalifikácií::

 • prístrojová kvlaifikácia (vrátane competency-based instrument rating)
 • en route instrument rating
 • basic instrument rating 

IR English platnosť vo Francúzsku

Jedinou výnimkou je Francúzsko. DGCA požaduje, aby bolo preskúšanie IR English súčasťou každého preskúšania jazykovej spôsobilosti pre držiteľa francúzskej licencie pilota. Sme si však vedomí tejto požiadavky a vieme ako s ňou naložiť :-)

IR English - vzorový test

Jazykový examinátor vás prevedie celým preskúšaním jazykovej spôsobilosti IR English. Scenár a obsah skúšky podľa ktorého bude testovaná vaša úroveň IFR angličtiny, bude dohodnutý priamo s examinátorom pred zahájením preskúšania. Jazykový examinátor vo všeobecnosti simuluje úlohu a komunikáciu ATC, pričom vašou úlohou bude komunikovať ako IFR pilot. A to s použitím štandardnej IFR komunikácie.

our happy customers

Telegram
info@language.aero

Potrebujete preskúšanie ICAO English? Ozvite sa nám!