Preskúšanie pilotov - letecký examinátor

Robíme aj preskúšania pilotov, naši leteckí examinátori predlžujú a obnovujú letecké kvalifikácie.

V rámci ProfiPilot poskytujeme služby preskúšania pilotov pod jednou strechou. Okrem preskúšania jazykovej spôsobilosti ICAO English sú naši examinátori oprávnení vykonávať praktické preskúšanie pilotov podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011, resp. Časti FCL.

Ročne robíme niekoľko desiatok, až stoviek leteckých preskúšaní na lietadle, ale aj letovom simulátore.

Examinátori sú oprávnení na vykonávanie nasledovných preskúšaní (skúšky zručnostipreskúšanie odbornej spôsobilosti a hodnotenie spôsobilosti inštruktorov:

Predĺženie kvalifikačných kategórií

Získanie preukazov spôsobilosti kvalifikačných kategórií a osvedčení: