Urobili sme prvé preskúšania ICAO English a ICAO Slovak

Dňa 8. augusta 2019 zrealizoval Aero Language historicky prvé preskúšanie v rámci oprávnenia SVK.LAB.04.

Dňa 8. augusta 2019 zrealizoval Aero Language historicky prvé preskúšanie v rámci oprávnenia SVK.LAB.04.

Jednalo sa o preskúšanie leteckej angličtiny preskúšanie ICAO English. Súčasne s preskúšaním ICAO English sme zrealizovali aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO Slovak pre pilota, ktorého materinským jazykom je iný jazyk ako Slovenčina. 

Obe preskúšania - ICAO English aj ICAO Slovak viedol náš Chief language proficiency examiner, Milan Mazanovský.

"Vďaka možnostiam, ktoré nám prináša súčasná legislatíva, nášmu know-how a precízne spracovaným interným postupom sme môhli dnes zahájiť poskytovanie služieb, ktoré na Slovensku doteraz nemali obdobu a nesú niekoľko prvenstiev.", hovorí Milan Mazanovský z teamu Aero Language.

Obe jazykové preskúšania ICAO niesli niekoľko prvenstiev. Sami o sebe boli akýmsi úvodom pre Aero Language - teda jednalo sa o vôbec prvé preskúšania ICAO, ktoré Aero Language poskytol. 

Jednalo sa však aj o vôbec prvé preskúšanie ICAO English na Slovensku, pri ktorom bol prítomný len jeden skúšajúci (language proficiency examiner). 

Ďalším prímom je skutočnosť, že práve v Aero Language bolo zrealizivané vôbec historicky prvé preskúšanie ICAO Slovak language (jazykové preskúšanie Slovenčiny).

"Verím, že aj naďalej budeme schopní prinášať inovácie tak, ako tomu bolo doteraz nie len v rámci Aero Language, ale aj v iných projektoch, kde som profesne angažovaný. Na dnešné prvenstvá som patrične hrdý - sme historicky prví na Slovensku, kto zrealizoval preskúšanie ICAO Slovenčiny a taktiež sme prví, ktorí zaviedli na Slovensku do praxe preskúšanie ICAO English za prítomnosti len jedného jazykového examinátora. Pevne verím, že liberalizácia na jednej strane a kreovanie európskej legislatívy na druhej strane nám časom umožní priniesť tieto služby ešte bližšie k ľuďom, ktorí majú o ne záujem", dodáva Milan Mazanovský.