Aero Language získal certifikát TSP/LAB

Dnes nám vydali Certifikát TSP/LAB. V rámci Aero Language tak môžeme poskytovať jazykové preskúšania.

Dnes nám bol zo strany Dopravného úradu vydaný Certifikát LAB/TSP. Jedná sa o dokument, na základe ktorého je Aero Language, obchodná značka ProfiPilot, s.r.o. oprávnený poskytovať služby v oblasti jazykových preskúšaní.

Oprávnenia Aero Language

Aero Language disponuje najširšou ponukou jazykových služieb na Slovensku:

  • EASA a ICAO English (do úrovne / LEVEL 6) 
  • EASA a ICAO Slovak (do úrovne / LEVEL 6)
  • IFR English 
  • kurzy jazykovej spôsobilosti (ICAO, EASA a IFR)

Okrem toho Aero Language disponuje oprávneniami na výcvik, preskúšanie a certifikáciu:

  • examinátorov jazykovej spôsobilosti (LPE)
  • hodnotiacich jazykovej spôsobilosti (LPR)
  • lektorov jazykovej spôsobilosti (LPT)

Koncept služieb, ako aj obchodná značka Aero Language bude v dohľadnom čase oficiálne predstavený širokej verejnosti.

 "V rámci siete ľudí zainteresovaných v projekte, môžeme vykonávať preskúšania leteckej angličtiny a leteckej slovenčiny." Hovorí Milan Mazanovský, ktorý stojí za projektom Aero Language.

"Okrem preskúšaní ICAO English a ICAO Slovak sa nám podarilo získať oprávnenia, ktoré sme dostali ako prví a zatiaľ ako jediní na Slovensku. Jedná sa o preskúšanie jazykovej spôsobilosti IFR pilotov, tzv. IR English podľa FCL.055(d). To mal doteraz v gescií výhradne len Dopravný úrad." dodáva Mazanovský. 

--

Aero Language je obchodná značka spoločnosti ProfiPilot, s.r.o. pod ktorou spoločnosť poskytuje jazykové služby v oblasti letectva. Doménami Aero Language je výcvik a preskúšanie leteckej frazeológie a preskúšanie leteckej angličtiny - ICAO English.